Graaf een gat... win een vat! – ACV Enter

Registreren

De wedstrijd is uitsluitend voor jongeren die nog studeren en ouder zijn dan 15 jaar (dag dat je een studentenjob mag doen of deeltijds leren/werken kan aanvangen). Je hoeft geen ACV-lid te zijn om deel te nemen.

Je woont en/of studeert in Vlaanderen of Brussel. Je kan slechts 1 maal een vat winnen. Meedoen kan je vanop je officiële woonplaats of vanop je kot adres.

• = optioneel

 

Privacy

Je persoonsgegevens worden door ACV in een bestand opgenomen, zodat wij u als lid van onze syndicale organisatie kunnen registreren, vertegenwoordigen, diensten verlenen, op elektronische wijze gegevens uitwisselen en informeren. Overeenkomstig de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8.12.1992 heb je recht op inzage en correctie van de door het ACV bewaarde informatie. Uitgebreide informatie over de privacywetgeving vind je op www.privacycommission.be.

Made by Phix